Skip to main content

Cele zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych zasad Traktatu o Unii Europejskiej i należy do celów priorytetowych polityki wewnętrznej i zewnętrznej UE. Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju.