Skip to main content

Cilji trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj je temeljno načelo Pogodbe o Evropski uniji ter prednostni cilj notranje in zunanje politike EU. Agenda Združenih narodov do leta 2030 vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja.