Direct naar de inhoud

Fit for 55: De voorstellen waarmaken

Collage; Mother and son riding bikes, Houses, Forest, Power plant, Solar panels installation, energy meter
Op weg naar klimaatneutraliteit

In het kader van de Europese klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden haar netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Met het “Fit for 55”-wetgevingspakket worden alle sectoren van de economie van de EU klaargestoomd om deze doelstelling te halen. Daarmee zetten wij Europa op weg om zijn klimaatdoelstellingen op een rechtvaardige, kosteneffectieve en concurrerende manier te bereiken.

Werk maken van de Europese Green Deal

FIt for 55 – Voorstellen van de Commissie volgen

 • carbon power station
  Hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU

  Status: Goedgekeurd

 • Gas station with clouds and blue sky
  Nieuw EU-emissiehandelssysteem voor gebouwen en brandstoffen voor het wegvervoer

  Status: Goedgekeurd

 • Long-term care for elderly people: a carer looking after an older man in his home
  Sociaal klimaatfonds

  Status: Goedgekeurd

 • Houses, Tractor Combine Harvester in Cereal Agriculture Field, coal fired power station
  Verordening inzake de verdeling van de inspanningen

  Status: Goedgekeurd

 • Graphic top down aerial view of forest and farmland next to each other with a clear divide between the tree tops and cultivated crop meadow. Dutch agriculture landscape seen from above.
  Verordening inzake landgebruik, bosbouw en landbouw (LULUCF)

  Status: Goedgekeurd

 • City traffic with cars parked in line on street side
  CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens

  Status: Goedgekeurd

 • Left: roll of steel sheet in factory, Right: Planet Earth with clouds, Europe and part of Asia and Africa
  Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM)

  Status: Goedgekeurd

 • Photovoltaics module solar panels and wind turbines generating electricity renewable green energy
  Richtlijn hernieuwbare energie

  Status: Goedgekeurd

 • Energy efficiency house
  Richtlijn energie-efficiëntie

  Status: Goedgekeurd

 • Electric car charging station for charge EV battery
  Verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR)

  Status: Goedgekeurd

 • Airplane and biofuel tank trailer on the background of airport. New energy sources
  ReFuelEU Luchtvaart-verordening

  Status: Goedgekeurd

 • International Container Cargo ship in the ocean
  FuelEU Zeevaart-verordening

  Status: Goedgekeurd

 • Solar panels on the roof of a house.
  Richtlijn energieprestaties van gebouwen

  Status: Goedgekeurd

 • A renewable energy production facility.
  Geactualiseerde EU-regels om de gasmarkten koolstofvrij te maken en waterstof te bevorderen

  Status: Goedgekeurd

 • Methane tanks in a natural-gas processing plant.
  Methaanverordening voor de energiesector

  Status: Goedgekeurd