Skip to main content

Az oltóanyagokhoz való hozzáférés biztosítása

A hatékony és biztonságos védőoltás a legjobb módja annak, hogy győzelmet arassunk a világjárvány felett. A Bizottság és a tagállamok közös uniós megközelítést alakítottak ki az oltóanyag-szállítmányok biztosítása és szétosztásuk megkönnyítése érdekében.

Az egyes oltóanyaggyártókkal kötött előzetes beszerzési megállapodások révén a Bizottság biztosította a jogot arra, hogy egy adott időn belül, egy adott áron meghatározott számú oltóanyagot vásároljon. A Bizottság ennek fejében a 2,7 milliárd euró költségvetésű Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében finanszírozta az induló költségek egy részét. Ez a finanszírozás a tagállamok által megvásárolni szándékozott oltóanyagokért fizetendő előlegnek minősült.

A stratégia célja

Az Európai Bizottság 2020. június 17-én előterjesztette az uniós oltóanyag-stratégiát a koronavírus elleni oltóanyagok kifejlesztésének, előállításának és alkalmazásának felgyorsítása céljából.

Az oltóanyagokra vonatkozó stratégiával a Bizottság támogatta a folyamat hatékonyabbá tételére irányuló erőfeszítéseket, minek eredményeképpen ez az időkeret a legtöbb oltóanyag esetében egy évnél rövidebb időre csökkent.

Az uniós oltóanyag-stratégia az alábbiak biztosítását célozza:

  • hogy az oltóanyagok biztonságosak, jó minőségűek és hatásosak legyenek;
  • hogy a tagállamok és lakosaik időben hozzájussanak az oltóanyagokhoz, miközben az EU a globális szolidaritás terén is vezető szerepet vállal;
  • hogy az EU-ban mindenki a lehető leghamarabb, méltányosan és megfizethető áron hozzájuthasson az oltóanyaghoz;
  • hogy az egyes tagállamok megfelelően előkészítsék a biztonságos és hatásos oltóanyagok használatán alapuló oltási programjukat, ideértve az oltások szállításával és elosztásával kapcsolatos logisztikai kérdések kezelését és a prioritást élvező csoportok meghatározását is. 

Ajánlatos, hogy a tagállamok a saját oltóanyag-stratégiájuk kidolgozásakor hivatkozási pontként tekintsenek az uniós oltóanyag-stratégiára.

Az EU-ban 2020 végén kezdődött meg – szigorú engedélyezési eljárásokat követően és a legszigorúbb biztonsági előírások betartása mellett – a biztonságos és hatékony oltóanyagok forgalmazása.

Engedélyezett oltóanyagok

A Bizottság eddig az alábbi öt biztonságos és hatásos Covid19-oltóanyag alkalmazását engedélyezte az EU-ban, miután az Európai Gyógyszerügynökség kedvező tudományos ajánlást adott ki a kérdéses vakcinákról:

Még fejlesztés alatt álló oltóanyagok

Módosított oltóanyagok

A Bizottság 2022. szeptember 1-jén az Európai Gyógyszerügynökség ajánlása alapján engedélyezte az EU-ban a BioNTech Pfizer és a Moderna omikron variánsra adaptált vakcináit.

Az a tény, hogy újabb és újabb, adaptált Covid19-oltóanyagok állnak rendelkezésre a következő intézkedéseket teszi szükségessé:

  • Nemzeti oltási stratégiák kidolgozása, amelyek rögzítik, hogy a lakosság mely csoportjainak mely vakcinákat (ideértve az új és módosított oltóanyagokat is) kell beadni, figyelembe véve új variánsok esetleges megjelenését is. A stratégiáknak az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által kiadott iránymutatáson kell alapulniuk, melynek megjelenése a közeljövőben várható.  

Elegendő logisztikai kapacitás biztosítása ahhoz, hogy az oltóanyagokat az új és adaptált vakcinák beérkeztét követően azonnal be lehessen adni

Tájékozódó jellegű megbeszélések

A tájékozódó jellegű megbeszélések célja egy előzetes adásvételi megállapodás kialakítása. A finanszírozást a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz biztosítaná, amely forrásokkal rendelkezik a különböző vállalatok lehetséges oltóanyagaiból álló portfólió létrehozására.

Felkérjük azokat a vállalatokat, amelyek rendelkeznek már klinikai vizsgálati szakaszban vagy ahhoz közel járó ígéretes potenciális oltóanyaggal, hogy az EC-VACCINES@ec.europa.eu címen jelentkezzenek a Bizottságnál.

Koronavírusoltás-figyelő

A védőoltásokra való felkészültség

2020. október 15-én az Európai Bizottság közleményt adott ki a Covid19-oltóanyagok alkalmazására való felkészültségről, amely ismerteti, milyen kulcsfontosságú elemeket kell figyelembe venni a nemzeti oltási stratégiák kidolgozása során.

Eleinte az elhalálozások számának csökkentésére és az egészségügyi ellátórendszerek tehermentesítésére kellett összpontosítani. Különös figyelmet kellett fordítani az elsőbbséget élvező csoportokra, ideértve az időseket, az egészségügyi dolgozókat és azokat a személyeket, akik az egészségi állapotuk miatt különösen veszélyeztetettnek számítanak.

Az oltóanyag-előállítás felgyorsítása

2021. január 19-én az Európai Bizottság közleménytfogadott el, amelyben felszólította a tagállamokat oltási programjaik felgyorsítására.

Július közepére Európának elegendő oltóanyag állt rendelkezésére ahhoz, hogy beoltsa az EU felnőtt lakosságának 70%-át.

Az Európán belüli oltási programok előrehaladása nyomon követhető az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapján.

Az ipari méretű oltóanyag-előállítás fokozása az EU-ban

Az Európai Bizottság 2021. február 4-én munkacsoportot hozott létre, amelyet Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos irányít Sztella Kiriakídisszel, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztossal együttműködve. A munkacsoport az oltóanyag-előállítási kapacitások bővítését hivatott előmozdítani az EU-ban. Ennek érdekében központi támogatást nyújt az erre igényt tartó gyártóknak, továbbá feltárja és kezeli a teljesítőképességet visszafogó és az ellátást akadályozó problémákat.

A munkacsoport rendszeres kapcsolatot tart fenn az iparral és a tagállamokkal, minek köszönhetően a Bizottság kellő rálátással rendelkezik az EU-ban rendelkezésre álló oltóanyag-előállítási kapacitásokra. A munkacsoport emellett rendszeresen frissíti az uniós oltóanyag-előállítási kapacitások állapotáról készült kimutatást, beleértve a kapcsolódó uniós ellátási láncot is.

A kimutatás a munkacsoport tevékenységei révén szerzett adatokon, továbbá a 2021 márciusában a Bizottság által szervezett, a nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájáruló vállalkozásokkal folytatott kapcsolatépítő rendezvényen gyűjtött adatokon, valamint a tagállamok által megosztott információkon alapul. Amint további információk válnak elérhetővé, ezeket az adatokat kiegészítik és frissítik majd.

A munkacsoport a vállalatokat a fő tevékenységi területük alapján sorolta csoportba, így a vállalatok akár több kapacitással is rendelkezhetnek, ami nem feltétlenül tükröződik a kimutatásban. A megjelenítés céljából a kimutatásban szereplő adatokat az alábbi öt fő kategóriában összesítik:

  • Ellátás (nyersanyagok, fogyóeszközök, eldobható anyagok, berendezések előállítása/ellátása)
  • Előállítás (gyártás és összetétel, szerződéses fejlesztési és gyártási szolgáltatások/közös piacszervezés)
  • Töltés és befejezés, csomagolás
  • Tárolás és szállítás
  • Egyéb (az oltóanyagok folyamattervezése, szerződéses kutatószervezetek, kutatás-fejlesztés, klinikai vizsgálatokat kezelő szolgáltatások)

A munkacsoport 2021. július 12-én egy második kapcsolatépítő rendezvényt szervezett, ezúttal a Covid19-terápiákkal kapcsolatban, azzal a céllal, hogy előmozdítsa az ipari együttműködést a Covid19 kezelésére szolgáló új vagy átalakított gyógyszerek kifejlesztésének és előállításának felgyorsítása érdekében.

Az oltóanyagok kivitelére vonatkozó átláthatósági és engedélyezési mechanizmus

2021. január 29-én az Európai Bizottság intézkedést vezetett be, amely előírja, hogy a Covid19-oltóanyagok kiviteléhez a tagállamok engedélye szükséges. Ennek célja, hogy valamennyi uniós polgár időben hozzáférhessen az oltóanyagokhoz, és átláthatóvá váljon az oltóanyagok EU-n kívüli exportja.

Az EU azonban nem fogja meghosszabbítani a Covid19-oltóanyagok kivitelére vonatkozó átláthatósági és engedélyezési mechanizmust, amely 2021. december 31-én hatályát veszti.  2022. január 1-jén ezt a mechanizmust egy új nyomonkövetési eszköz váltja fel, ami azt jelenti, hogy az oltóanyaggyártóknak nem kell majd engedélyt kérniük az oltóanyagok kivitelére az EU-ból. Ez az új eszköz továbbra is biztosítani fogja az export átláthatóságát, és időszerű, vállalatspecifikus kiviteli adatokkal látja el a Bizottságot.

A Bizottság nagy összegeket fordít az oltóanyag-fejlesztők gyártási kapacitásának növelésére az EU-ban, és továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, hogy szükség esetén megfelelő intézkedéseket hozhasson.

Globális együttműködés

2020. szeptember 18-án az Európai Bizottságmegerősítette, hogy csatlakozik a COVAX eszközhöz, melynek célja, hogy világszerte egyenlő hozzáférést biztosítson megfizethető Covid19-oltóanyagokhoz.

A COVAX globális ellátási előrejelzése

A COVAX a Covid19 elleni küzdelmet szolgáló eszközökhöz való méltányos globális hozzáférés (az ún. ACT akcelerátor) része. Az ACT akcelerátor globális szintű együttműködés, amely a koronavírustesztek, -kezelések és -oltóanyagok fejlesztésének és gyártásának felgyorsítását, valamint az oltóanyagokhoz való méltányos hozzáférést célozza. 

2020. november 12-én az Európai Unió bejelentette, hogy további 100 millió euró összegű vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a COVAX eszközhöz annak érdekében, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok is hozzájuthassanak a jövőbeli Covid19-oltóanyaghoz. Az új kötelezettségvállalás kiegészíti az EU által a COVAX javára korábban felajánlott 400 millió euró összegű garanciát, és ezzel az Unió a legjelentősebb adományozók egyike.

Az Európai Bizottság elnöke 2021. február 19-én bejelentette, hogy további 500 millió eurót biztosítanak a COVAX eszköz számára. Az új csomag 300 millió euró összegű vissza nem térítendő uniós támogatásból és az Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EFFA+) 200 millió euró összegű garanciájából áll, amely az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelhez biztosít fedezetet. 

Ezzel a hozzájárulással az EU tovább növelte a globális fellendülést célzó finanszírozást, amely összesen 1 milliárd eurót tesz ki. A COVAX eszközhöz az EU és a tagállamok alkotta „Európa együtt” járul hozzá a legnagyobb mértékben: eddig közel 3 milliárd eurót ajánlott fel.

Az ACT kormányokat, tudósokat, vállalkozásokat, civil szervezeteket, filantróp alapítványokat és globális egészségügyi szervezeteket tömörít, így például a következőket:

2021. január 19-i közleményében a Bizottság bejelentette, hogy létre fog hozni egy uniós szintű mechanizmust azoknak az oltóanyag-mennyiségeknek az elosztására, melyeket a tagállamok az „Európa együtt” keretében megosztanak az EU partnerországaival – elsősorban a nyugat-balkáni, a keleti és déli szomszédsághoz tartozó, illetve afrikai országokkal.

2021. május 21-én a G20-ak Rómában tartott Globális Egészségügyi Csúcstalálkozóján az elnök bejelentett egy új, az „Európa együtt” keretében megvalósítandó kezdeményezést, melynek célja az oltóanyagok, gyógyszerek és egészségügyi technológiák gyártásának, valamint az ezekhez való hozzáférésnek a támogatása Afrikában. A kezdeményezés elősegíti a helyi oltóanyaggyártás feltételeinek megteremtését Afrikában, valamint a kínálati és a keresleti oldalon jelentkező akadályok felszámolását. A kezdeményezést az uniós költségvetésből és az európai fejlesztésfinanszírozási intézményektől, például az Európai Beruházási Banktól (EBB) származó, egymilliárd euró összegű finanszírozás fedezi majd. Ezt az anyagi hátteret az uniós tagállamok hozzájárulásai további összegekkel fogják bővíteni.

2021. július 22-én az elnök bejelentette, hogy az „Európa együtt” határozottan elkötelezte magát amellett, hogy az év végéig legalább 200 millió adag oltóanyagot juttat el alacsony és közepes jövedelmű országoknak. Az adagok többségét a COVAX eszközön keresztül juttatják majd célba.

2021. október 11-én az Európai Bizottság javaslatot tett a 2021-es uniós költségvetés módosítására. Újabb 450 millió euró fog rendelkezésre állni abból a célból, hogy összegyűljön az az 1,3 milliárd euró, melyből a COVAX keretében további 200 millió adag Covid19 elleni oltóanyagot lehet biztosítani alacsony és közepes jövedelmű országoknak. Az EU erre vonatkozó vállalását Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében jelentette be. 

2021. november 29-én tartották az Egészségügyi Világszervezet Egészségügyi Világközgyűlésének második rendkívüli ülését, melynek alkalmából az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy 2022 közepéig az EU legalább 700 millió adag oltóanyagot kíván alacsony, illetve közepes jövedelmű országok rendelkezésére bocsátani. Ez a vállalás kiegészíti az ACT akcelerátor létrehozásához nyújtott hárommilliárd eurós finanszírozást.

Dokumentumok

Kitakart beszerzési keretszerződések

13 OKTÓBER 2022
HIPRA – Redacted Framework Contract for Supplies
English
(46.3 MB - PDF)
Letöltés

Kitakart előzetes beszerzési megállapodások

9 NOVEMBER 2021
Novavax – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(302.92 KB - PDF)
Letöltés
7 JÚNIUS 2021
Redacted Purchase Agreement on vaccines against COVID-19 and Sars-Cov-2 variants – BioNTech-Pfizer
English
(13.7 MB - PDF)
Letöltés
3 JÚNIUS 2021
Moderna - Redacted Purchase Agreement
English
(26.88 MB - PDF)
Letöltés
11 MÁJUS 2021
Johnson & Johnson - Redacted Advance Purchase Agreement
English
(4.93 MB - PDF)
Letöltés
29 JANUÁR 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – AstraZeneca
English
(2.95 MB - PDF)
Letöltés
19 JANUÁR 2021
CureVac – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(815.04 KB - PDF)
Letöltés
9 FEBRUÁR 2021
Sanofi-GSK – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(18.63 MB - PDF)
Letöltés
23 MÁRCIUS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(5.34 MB - PDF)
Letöltés
26 MÁRCIUS 2021
Redacted Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(11.3 MB - PDF)
Letöltés
23 MÁRCIUS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – Moderna
English
(6.61 MB - PDF)
Letöltés

Jogalkotási dokumentumok

19 JANUÁR 2021
Communication: "A united front to beat COVID-19"
English
(164.74 KB - HTML)
Letöltés
15 DECEMBER 2020
Commission decision on implementing Advance Purchase Agreements on COVID-19 vaccines
English
(244.34 KB - PDF)
Letöltés
15 OKTÓBER 2020
Communication on preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
English
(PDF)
Letöltés
15 OKTÓBER 2020
Coronavirus: Towards a common vaccination strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés
18 JÚNIUS 2020
Commission’s centralised approach on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States
English
(247.41 KB - PDF)
Letöltés
18 JÚNIUS 2020
Annex to the Decision of the European Commission on approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures
English
(326.73 KB - PDF)
Letöltés
17 JÚNIUS 2020
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE - A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia
magyar
(165.52 KB - HTML)
Letöltés

Tájékoztatók

17 JÚNIUS 2020
Factsheet: Coronavirus vaccines strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Letöltés

Közvélemény-kutatás a Covid19-védőoltásról

18 DECEMBER 2020
Public opinion on COVID-19 vaccination in the EU
English
(3.2 MB - PDF)
Letöltés