Skip to main content

X'jiġri jekk amministrazzjoni pubblika ma tikkonformawx mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data?

Tweġiba

L-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Data għandhom għodod differenti għad-dispożizzjoni tagħhom f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità. Fil-każ li x'aktarx isir ksur, tista' tingħata twissija. Fil-każ ta' ksur, il-possibbiltajiet jinkludu: twissija jew projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar. F'xi pajjiżi, il-korpi pubbliċi jistgħu wkoll ikunu soġġetti għal multi amministrattivi, Amministrazzjoni pubblika għandha tivverifika mal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data fil-pajjiż tagħha.

L-individwi jistgħu jitolbu kumpens fejn korp pubbliku jkunu kiser il-GDPR u huma jkunu sofrew danni finanzjarji (pereżempju, telf finanzjarju) jew mhux finanzjarji (pereżempju, telf tar-reputazzjoni jew tbatija psikoloġika). Il-GDPR jiżgura li jingħataw kumpens, irrispettivament mill-għadd ta' organizzazzjonijiet involuti fl-ipproċessar tad-data tagħhom. Il-kumpens jista' jintalab direttament mingħand il-korp pubbliku jew quddiem il-qrati nazzjonali kompetenti tal-Istat Membru tal-UE kkonċernat.

Referenzi