Skip to main content

Mi történik, ha egy közigazgatási szerv nem felel meg az adatvédelmi szabályoknak?

Válasz

Különböző eszközök állnak az adatvédelmi hatóságok rendelkezésére meg nem felelés esetére. Valószínűsíthető jogsértés esetén figyelmeztetés adható ki. Jogsértés esetén a lehetőségek közé tartozik az elmarasztalás vagy az adatkezeléstől való ideiglenes vagy végleges eltiltás. Bizonyos országokban az állami szervekre is kiszabhatnak közigazgatási bírságokat. A közigazgatási szerveknek e vonatkozásban ellenőrizniük kell országuk nemzeti adatvédelmi jogszabályait.

A magánszemélyek kártérítést igényelhetnek, amennyiben egy közigazgatási szerv megszegte az általános adatvédelmi rendelet előírásait, és az érintett vagyoni kárt,például pénzügyi veszteséget, vagy nem vagyoni kárt, például jó hírnév megsértését vagy stresszt szenvedett. Az általános adatvédelmi rendelet biztosítja az érintettek kártérítését, függetlenül az adatkezelésben részt vevő szervezetek számától. A kártérítési igényt közvetlenül a közigazgatási szervnek vagy az illetékes uniós ország nemzeti bíróságainak lehet benyújtani.

Hivatkozások