Skip to main content

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych przez organy administracji publicznej?

Odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegana przepisów organy ochrony danych mają do dyspozycji różne narzędzia. W przypadku możliwego naruszenia mogą wystosować ostrzeżenie. W przypadku naruszenia dostępne możliwości obejmują upomnienie lub czasowy bądź całkowity zakaz przetwarzania. W niektórych krajach organy publiczne także mogą podlegać administracyjnym karom pieniężnym. Organ administracji publicznej powinien sprawdzić pod tym kątem krajowe przepisy o ochronie danych swojego państwa.

Osoby fizyczne mogą wnieść sprawę o odszkodowanie, w przypadku gdy organy publiczne naruszyły przepisy RODO, wskutek czego osoby te poniosły szkodę majątkową, np. stratę finansową, lub niemajątkową, np. cierpienie psychiczne lub utrata dobrego imienia. RODO przewiduje, że takie osoby otrzymają odszkodowanie bez względu na liczbę organizacji uczestniczących w przetwarzaniu ich danych. O odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do organu publicznego lub do właściwego sądu krajowego.

Odnośniki