Skip to main content

Kam piemēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu?

Atbilde

VDAR piemēro:

  • uzņēmumam vai organizācijai, kas apstrādā personas datus kādā no tā filiālēm, kura ir reģistrēta ES, neatkarīgi no datu apstrādes vietas; vai
  • uzņēmumam, kas ir reģistrēts ārpus ES un piedāvā preces/pakalpojumus (maksas vai bezmaksas) vai novēro fizisku personu uzvedību ES.

Ja jūsu uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU), kas apstrādā personas datus, kā aprakstīts iepriekš, jums ir jāievēro VDAR noteikumi. Tomēr, ja personas datu apstrāde nav jūsu uzņēmējdarbības būtiska daļa un jūsu darbības nerada risku fiziskām personām, tad daži Vispārīgās datu aizsardzības regulas pienākumi uz jums neattieksies (piemēram, datu aizsardzības speciālista iecelšana). Ņemiet vērā, ka “pamatdarbības” ietver darbības, kurās datu apstrāde veido datu pārziņa vai apstrādātāja darbību neatņemamu daļu.

Piemēri

Regulu piemēro

Jums pieder mazs uzņēmums, kas darbojas terciārās izglītības jomā tiešsaistē un ir reģistrēts ārpus ES. Tā  galvenā mērķauditorija ir universitātes ES, kurās mācības notiek spāņu un portugāļu valodās. Tas piedāvā bezmaksas konsultācijas par vairākām akadēmiskām mācību programmām, un studentiem ir nepieciešams lietotājvārds un parole, lai piekļūtu jūsu tiešsaistes materiāliem. Tas piešķir minēto lietotājvārdu un paroli, kad studenti ir aizpildījuši reģistrācijas veidlapu.

Regulu nepiemēro

Jūsu uzņēmums ir pakalpojumu sniedzējs, kas ir reģistrēts ārpus ES. Tas sniedz pakalpojumus klientiem ārpus ES. Tā klienti var izmantot tā pakalpojumus, ceļojot uz citām valstīm, tostarp ES. Ja vien jūsu uzņēmuma pakalpojumi nav konkrēti adresēti fiziskām personām ES, tad VDAR noteikumus tam nepiemēro.