Skip to main content

V kakšnem primeru se uporablja pravo o varstvu podatkov?

Odgovor

SUVP se uporablja, če:

  • vaše podjetje ali subjekt obdeluje osebne podatke kot del dejavnosti ene od svojih izpostav s sedežem v EU, ne glede na to, kje se podatki obdelujejo, ali
  • če ima vaše podjetje sedež zunaj EU in ponuja blago/storitve (za plačilo ali brezplačno) ali nadzira vedenje posameznikov v EU.

Če je vaše podjetje malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki obdeluje osebne podatke, kot je opisano zgoraj, morate upoštevati SUVP. Če pa obdelava osebnih podatkov ni temeljna dejavnost vašega podjetja in če vaša dejavnost ne pomeni/povzroča tveganja za posameznike, nekatere obveznosti iz splošne uredbe o varstvu podatkov za vas ne bodo veljale (npr. imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov). „Temeljne dejavnosti“ bi morale vključevati dejavnosti, pri katerih obdelava podatkov pomeni neločljivi del dejavnosti upravljavca ali obdelovalca.

Primera

Kdaj se uredba uporablja

Ste malo podjetje s sedežem zunaj EU, ki izvaja spletno terciarno izobraževanje. Vaši ciljni uporabniki so predvsem univerze v EU, ki izvajajo programe v španščini in portugalščini. Ponujate brezplačno svetovanje o številnih univerzitetnih študijskih programih, študenti pa za dostop do vašega spletnega gradiva potrebujejo uporabniško ime in geslo. To jim zagotovite, ko izpolnijo obrazec za vpis.

Kdaj se uredba ne uporablja

Ste ponudnik storitve s sedežem zunaj EU. Storitve izvajate za stranke zunaj Unije. Vaše stranke lahko uporabljajo vaše storitve, ko potujejo v druge države, tudi znotraj EU. Če vaše storitve niso izrecno namenjene posameznikom v EU, pravila splošne uredbe o varstvu podatkov za vas ne veljajo.