Skip to main content

Atsakymas

BDAR taikomas,:

  • įmonei ar subjektui, kurie tvarko asmens duomenis, nes tai yra vieno iš ES įsteigtų filialų veikla, nepriklausomai nuo to, kur tvarkomi duomenys;
  • ES nepriklausančioje šalyje įsisteigusiai įmonei, kuri siūlo prekes / paslaugas (nesvarbu, mokamas ar ne) arba stebi fizinių asmenų elgesį ES.

Jūs turite laikytis BDAR, jeigu esate mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ) ir tvarkote asmens duomenis, kaip aprašyta pirmiau. Tačiau jeigu asmens duomenų tvarkymas nėra jūsų pagrindinė veikla ir jūsų veikla nekelia jokio pavojaus asmenims, kai kurios BDAR nustatomos prievolės jums netaikomos (pvz., prievolė paskirti duomenų apsaugos pareigūną (DAP)). Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinė veikla yra veikla, kai duomenų tvarkymas yra neatskiriama duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiklos dalis.

Pavyzdžiai

Kada reglamentas taikomas

Jūsų įmonė yra nedidelė tretinio mokslo įstaiga, veikianti internetu ir įsisteigusi ES nepriklausančioje šalyje. Jos pagrindinė tikslinė grupė yra ispanų ir portugalų kalbų universitetai ES. Įmonė nemokamai konsultuoja įvairių universitetinių kursų klausimais, o studentai, kurie nori naudotis jūsų internetine medžiaga, privalo turėti naudotojo vardą ir slaptažodį. Jūsų įmonė suteikia naudotojo vardą ir slaptažodį studentams užpildžius registracijos formą.

Kada reglamentas netaikomas

Jūsų įmonė, įsteigta ES nepriklausančioje šalyje, teikia paslaugas. Paslaugas ji teikia klientams už ES ribų. Įmonės klientai gali naudotis jos paslaugomis keliaudami į kitas šalis, įskaitant ES. Jeigu jūsų įmonės paslaugos nėra konkrečiai skirtos fiziniams asmenims ES, jai netaikomos BDAR nustatytos taisyklės.