Skip to main content

Antwoord

De AVG is van toepassing op:

  • een onderneming of eenheid die, persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van een van zijn of haar in de EU gevestigde bijkantoren, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt; of
  • een onderneming die buiten de EU is gevestigd en goederen/diensten (betaald of gratis) aanbiedt of het gedrag van personen in de EU volgt.

Als uw onderneming een midden- en kleinbedrijf (mkb-bedrijf) is dat persoonsgegevens verwerkt zoals hierboven beschreven, moet u de AVG naleven. Als de verwerking van persoonsgegevens echter niet een kernactiviteit van uw onderneming vormt en uw activiteit geen risico's voor personen met zich meebrengt, zijn sommige verplichtingen van de AVG niet op u van toepassing (bijvoorbeeld de benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming). „Kernactiviteiten” moeten activiteiten omvatten waarbij gegevensverwerking een onlosmakelijk deel uitmaakt van de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker.

Voorbeelden

Wanneer is de verordening van toepassing?

U onderneming is een klein bedrijf voor tertiair onderwijs dat online actief is en een vestiging buiten de EU heeft. Het richt zich voornamelijk op Spaanse en Portugese taaluniversiteiten in de EU. Het geeft gratis advies over een aantal universitaire cursussen en studenten hebben een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om uw onlinemateriaal te bekijken. Uw onderneming verschaft de bovengenoemde gebruikersnaam en het wachtwoord wanneer de studenten een inschrijvingsformulier invullen.

Wanneer is de verordening niet van toepassing?

Uw onderneming is een buiten de EU gevestigde dienstverlener. Het verleent diensten aan klanten buiten de Europese Unie. De klanten van uw onderneming kunnen gebruikmaken van uw diensten wanneer ze naar andere landen reizen, met inbegrip van landen binnen de EU. Op voorwaarde dat uw onderneming haar diensten niet specifiek richt op personen in de EU, is uw onderneming niet onderworpen aan de regels van de AVG.