Skip to main content

Plattformen Fit for Future

Plattformen Fit for Future är en expertgrupp som ska hjälpa kommissionen att förenkla EU-lagstiftningen och minska onödiga kostnader. Arbetet ingår i Refitprogrammet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat. Experterna ska ta reda på om lagarna är anpassade till nya utmaningar som digitaliseringen. Kommissionen kommer att ta hänsyn till deras yttranden för att se till att EU:s lagstiftning hjälper människor och företag, särskilt små och medelstora företag, och inte hindrar dem.