Skip to main content

Tulevikukindluse platvorm

Tulevikukindluse platvorm on kõrgetasemeline eksperdirühm, kes abistab komisjoni, et lihtsustada ELi õigusakte ja vähendada nendega seotud tarbetuid kulusid. Töö toimub õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) osana. Tulevikukindluse platvorm uurib, kas kehtivad õigusaktid võimaldavad oma eesmärke hästi saavutada, võttes arvesse ka uusi ülesandeid, nagu digitaliseerimine. Komisjon võtab platvormi arvamusi arvesse, et tagada, et ELi õigusaktid aitavad inimesi ja ettevõtteid, eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, mitte ei takista neid.