Skip to main content

När plattformens experter har gått igenom underlaget antar de yttranden om möjligheterna att förenkla EU-lagstiftningen och minska onödiga kostnader. De beaktar regleringsgraden och behovet av att se till att den befintliga lagstiftningen är framtidssäkrad.