Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Платформа „Готови за бъдещето“ (F4F)

Платформата „Готови за бъдещето“ представлява експертна група на високо равнище, която ще помага на Комисията в усилията ѝ да опрости законодателството на ЕС и да понижи свързаните с него ненужни разходи. Тези усилия са част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). F4F ще проучи дали съществуващите закони постигат ефективно своите цели в светлината на новите предизвикателства, като например цифровизацията. Комисията ще взема предвид становищата на платформата, за да се гарантира, че законите на ЕС помагат на хората и предприятията, по-специално малките и средните предприятия, а не ги възпрепятстват.