Skip to main content

Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus – lauksaimniecība un lauku attīstība

Skatiet notiekošus un jau beigušos uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts izmanto publiskus līgumus, lai saņemtu tādus pakalpojumus kā pētījumi, tehniskā palīdzība un apmācība, padomi, konferences un reklāmas pakalpojumi. Līgumslēdzējus izvēlas uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus ietvaros.

Aktuālie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Skatīt visus Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta aktuālos uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus vietnē “eTendering”

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Līgums par tīklu veidošanas darbībam kopējās lauksaimniecības politikas atbalstam

Zemas vērtības līgumi

13 FEBRUĀRIS 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts above €15000
English
(34.57 KB - PDF)
Lejupielādēt
29 APRĪLIS 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts between €15 000 and €139 000
English
(422.68 KB - PDF)
Lejupielādēt

Beigušies uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Skatīt uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, kurus kopš 2016. gada noslēdzis Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts vietnē “eTendering”

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

2020

22869-2020 – Intelektuālā īpašuma tiesību novērtēšana ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmu (ACVN/AĢIN/ĢIN) ietvaros

22870-2020 – Importa ietekme uz ES agropārtikas vērtības ķēdi

22872-2020 – Sagatavošanas darbība “Viedie ciemati”

2019

432537-2019 – Novērtējums attiecībā uz izcelsmes valsts obligāto norādi atsevišķu veidu gaļas etiķetē

2018

024621-2018 – Beļģija, Brisele – Pamatlīgums attiecībā uz tādu KLP pasākumu novērtēšanas pētījumiem, kas veicina līdzsvarotas teritoriālās attīstības vispārējo mērķu sasniegšanu

024623-2018 – Beļģija, Brisele – Izmēģinājuma projekts: Analīze par labākajiem veidiem, kā veidot ražotāju organizācijas un kā tām veikt savu darbu un saņemt atbalstu

024624-2018 – Beļģija, Brisele – Izmēģinājuma projekts: Viedi ekosociālie ciemati

024625-2018 – Beļģija, Brisele – Pētījums attiecībā uz tādu instrumentu novērtējumu, kas piemērojami valsts atbalstam lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos

024627-2018 – Beļģija, Brisele – Ar KLP saistītā administratīvā sloga analīze

024628-2018 – Beļģija, Brisele – Pētījums par ES meža stratēģijas īstenošanā panākto progresu.

024629-2018 – Beļģija, Brisele – Izmēģinājuma projekts: Uzlabot krīzes novēršanu, kā arī lauksaimniecības pārvaldības stratēģijas un kritērijus

024631-2018 – Beļģija, Brisele – Izmēģinājuma projekts: Medus ražošanas ķēdes un pret varrozi rezistentu medus bišu ciltsdarba un selekcijas programmas reorganizācija