Skip to main content

Upphandlingar – jordbruk och landsbygdsutveckling

Hitta aktuella och avslutade upphandlingar från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Upphandlingar

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling gör upphandlingar för att köpa tjänster. t.ex. studier, tekniskt stöd och utbildning, konsulttjänster, konferenser och reklam. Leverantörerna väljs ut i så kallade anbudsinfordringar.

Aktuella upphandlingar

Du hittar aktuella upphandlingar från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling på eTendering

Kommande upphandlingar

Avtal om nätverksaktiviteter till stöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

Mindre kontrakt

13 FEBRUARI 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts above €15000
English
(34.57 KB - PDF)
Ladda ner
29 APRIL 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts between €15 000 and €139 000
English
(422.68 KB - PDF)
Ladda ner

Avslutade upphandlingar

Du hittar avslutade upphandlingar från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling på eTendering

Meddelanden om tilldelning av kontrakt

2020

22869-2020 – Utvärdering av immateriella rättigheter i samband med EU:s system med skyddade geografiska beteckningar

22870-2020 – Undersökning om import av livsmedel från jordbruket och dess roll i EU:s leveranskedjor

22872-2020 – Förberedande åtgärd — Smarta landsbygdsområden på 2000-talet

2019

432537-2019 – Utvärdering av obligatorisk märkning av ursprungsland för vissa köttyper

2018

024621-2018 – Belgien-Bryssel: Ramavtal för utvärderingen av åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som bidrar till de allmänna målen för en balanserad territoriell utveckling

024623-2018 – Belgien-Bryssel: Pilotprojekt: Analys av de bästa sätten för hur producentorganisationer kan bildas, utföra sin verksamhet och få stöd

024624-2018 – Belgien-Bryssel: Pilotprojekt: Smarta ekosociala mindre samhällen

024625-2018 – Belgien-Bryssel: Utvärdering av instrument för statligt stöd inom jord- och skogsbruk samt på landsbygdsområden

024627-2018 – Belgien-Bryssel: Analys av den administrativa börda som härrör från GJP

024628-2018 – Belgien-Bryssel: Undersökning av framsteg i genomförandet av EU:s skogsstrategi

024629-2018 – Belgien-Bryssel: Pilotprojekt: Förbättra strategier och kriterier för krisförebyggande och krishantering inom jordbruket

024631-2018 – Belgien-Bryssel: Pilotprojekt: Omstrukturering av honungsbikedjan samt ett avels- och urvalsprogram för varroaresistens