Skip to main content

Udbudsmuligheder inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne

Find åbne og afsluttede udbud og indgåede kontrakter inden for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Udbud

Generaldirektoratet for landbrug og udvikling af landdistrikter bruger offentlige kontrakter til at købe tjenester som undersøgelser, teknisk bistand og uddannelse, rådgivning og konference- og kommunikationstjenester. Leverandørerne udvælges på grundlag af udbud.

Åbne udbud

Se alle åbne udbud fra Generaldirektoratet for landbrug og udvikling af landdistrikter på webstedet eTendering

Forhåndsmeddelelse

Kontrakt vedrørende netværksaktiviteter til støtte for den fælles landbrugspolitik

Kontrakter med lav værdi

13 FEBRUAR 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts above €15000
English
(34.57 KB - PDF)
Download
29 APRIL 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts between €15 000 and €139 000
English
(422.68 KB - PDF)
Download

Afsluttede udbud

Se afsluttede udbud fra Generaldirektoratet for landbrug og udvikling af landdistrikter på webstedet eTendering

Bekendtgørelser om indgåede kontrakter

2020

22869-2020 – Evaluering af geografiske betegnelser (GI) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS), der er beskyttet inden for EU

22870-2020 – Undersøgelse vedrørende import af landbrugsfødevarer og deres rolle i EU's forsyningskæder

22872-2020 – Forberedende aktiviteter — Intelligente landdistrikter i det 21. århundrede

2019

432537-2019 – Evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper

2018

024621-2018 – Belgien, Bruxelles: Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

024623-2018 – Belgien, Bruxelles: Pilotprojekt: Analyse af de bedste måder til at oprette producentorganisationer, samt udførelse af deres aktiviteter og støtte heraf

024624-2018 – Belgien, Bruxelles: Pilotprojekt: Intelligente økosociale landsbyer

024625-2018 – Belgien, Bruxelles: Evalueringsundersøgelse af de instrumenter, der gælder for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektorer samt i landdistrikterne

024627-2018 – Belgien, Bruxelles: Analyse af den administrative byrde som resultat af den fælles landbrugspolitik

024628-2018 – Belgien, Bruxelles: Undersøgelse om fremskridt inden for gennemførelsen af EU's skovstrategi

024629-2018 – Belgien, Bruxelles: Pilotprojekt: ”Forbedring af kriseforebyggelses- og krisestyringskriterier og -strategier inden for landbrugssektoren"

024631-2018 – Belgien, Bruxelles: Pilotprojekt: Omstrukturering af honningbikæde og avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa