Skip to main content

Javni razpisi – kmetijstvo in razvoj podeželja

Poišči odprte in zaključene javne razpise na področju kmetijstva in razvoja podeželja

Javni razpisi

Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja uporablja javna naročila za nakup storitev, kot so študije, tehnična pomoč, usposabljanje, svetovanje, konference in oglaševanje. Ponudnike izbira na podlagi javnih razpisov.

Odprti javni razpisi za zbiranje ponudb

Vsi odprti javni razpisi direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja na spletišču eTendering

Predhodno informativno obvestilo

Pogodba za dejavnosti mreženja v podporo skupni kmetijski politiki

Javna naročila nizke vrednosti

13 FEBRUAR 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts above €15000
English
(34.57 KB - PDF)
Prenesi
29 APRIL 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts between €15 000 and €139 000
English
(422.68 KB - PDF)
Prenesi

Zaključeni javni razpisi za zbiranje ponudb

Vsi odprti javni razpisi direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja na spletišču eTendering od leta 2016

Obvestila o oddaji javnega naročila

2020

22869-2020 – ocena pravic intelektualne lastnine prek shem geografskih označb EU ZOP/ZGO/GI

22870-2020 – vpliv uvoza na agroživilsko vrednostno verigo EU

22872-2020 – pripravljalni ukrep Pametne vasi

2019

432537-2019 – ocena obveznega označevanja države izvora za nekatere vrste mesa

2018

024621-2018 – Belgija, Bruselj: Okvirna pogodba za ocenjevalne študije ukrepov SKP, ki prispevajo k splošnim ciljem uravnoteženega teritorialnega razvoja

024623-2018 – Belgija, Bruselj: Pilotni projekt: Analiza najboljših načinov ustanavljanja in podpiranja organizacij proizvajalcev ter izvajanja njihovih dejavnosti.

024624-2018 – Belgija, Bruselj: Pilotni projekt: Pametne ekološko-socialne vasi

024625-2018 – Belgija, Bruselj: Ocenjevalna študija instrumentov, ki se uporabljajo za državno pomoč v sektorjih kmetijstva in gozdarstva ter na podeželju

024627-2018 – Belgija, Bruselj: Analiza upravnega bremena, ki izhaja iz SKP

024628-2018 – Belgija, Bruselj: Študija napredka pri izvajanju strategije EU za gozdove.

024629-2018 – Belgija, Bruselj: Pilotni projekt: Boljša merila in strategije za preprečevanje in obvladovanje kriz v kmetijskem sektorju

024631-2018 – Belgija, Bruselj: Pilotni projekt: Obnovitev verige pri medonosnih čebelah ter program reje in izbora za odpornost na varojo