Skip to main content

SMV'ernes konkurrenceevne

SMV'ernes konkurrenceevne

Finansierings- og investeringsinitiativer, projektinformation, nyheder og publikationer.

Virksomheder i landdistrikterne

Lovgivning om udvikling af landdistrikterne, Det Europæiske Netværk for Udvikling af Landdistrikterne, projekter og finansiering, nyheder og arrangementer, rapporter, faktablade og andre publikationer.