Skip to main content

Uplatňovanie charty

Ako sú základné práva začlenené do legislatívneho procesu EÚ, úloha Agentúry pre základné práva a výročné správy o uplatňovaní charty.