Gå til hovedindholdet

Modtagerne af EU-bistand og resultaterne af EU's bistandsindsats

Bistandsmodtagere, bistandsprocesser og resultater af EU's internationale bistandsindsats

Oversigt

Med et årligt budget på over 50 mia. euro til fattigdomsbekæmpelse og fremme af den globale udvikling er EU samlet set verdens største yder af international bistand. EU har forpligtet sig til at overholde de internationale aftaler om bistandseffektivitet og til at stå til ansvar over for EU-borgere, der muliggør solidaritetsinitiativer.

EU aid explorer

EU Aid Explorer er et yderst nyttigt website, der giver nem adgang til letforståelige, fuldstændige og præcise data om EU's udviklingsbistand og humanitære indsats verden over. Ved hjælp af kort og infografer kan du se, hvilken donor der er aktiv hvor, hvilke sektorer og lande der modtager hvor meget støtte, og hvordan finansieringen ændrer sig med tiden. 

EDRIS

Det europæiske beredskabs- og katastrofeindsatsinformationssystem EDRIS er en database med detaljeret information om finansiering af bistand. Systemet forvaltes af Europa-Kommissionen og opdateres direkte af EU-landene.

Systemet for finansiel gennemsigtighed

Det finansielle gennemsigtighedssystem (FTF)er en database med navne på modtagerne af de støttemidler, som Kommissionen uddeler hvert år. På FTS' website offentliggøres kun modtagerne af de EU-midler, der forvaltes af Kommissionen, og modtagerne af midler fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).