Skip to main content

Príjemcovia a výsledky pomoci EÚ

Príjemcovia, procesy a výsledky medzinárodnej pomoci EÚ.

Prehľad

EÚ je ako celok najväčším darcom pomoci na svete, vydáva viac ako 50 miliárd EUR ročne na boj proti chudobe a na šírenie globálneho rozvoja. Je odhodlaná uplatňovať medzinárodné dohody týkajúce sa účinnosti pomoci a pripravená zodpovedať sa občanom EÚ, vďaka ktorým je možné tieto iniciatívy v oblasti solidarity uskutočňovať.

EU aid explorer

EU aid explorer je unikátny online nástroj, ktorý umožňuje jednoduchý prístup k jasným, úplným a presným údajom o činnosti EÚ v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci na celom svete. Vďaka mapám a grafom je možné názorne zobraziť, ktorý darca je aktívny v ktorej oblasti, aké množstvo pomoci dostávajú jednotlivé odvetvia a krajiny a ako sa v priebehu času vyvíja financovanie. 

EDRIS

EDRIS, Európsky informačný systém pre reakcie na núdzové situácie a katastrofy, je databázou obsahujúcou podrobné informácie o financovaní pomoci. Spravuje ho Európska komisia a aktualizujú ho priamo krajiny EÚ.

Systém finančnej transparentnosti

Systém finančnej transparentnosti je databáza obsahujúca mená príjemcov finančných prostriedkov, ktoré každoročne poskytuje Komisia. V rámci nej sa uverejňujú príjemcovia len tých finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, ktoré spravuje Komisia, alebo tých, ktoré pochádzajú z Európskeho rozvojového fondu (ERF).