Skip to main content

EU:s bistånd – mottagare och resultat

Läs om vem som får bistånd från EU och vad hjälpen går till.

Översikt

EU är världens största biståndsgivare och ger över 50 miljarder euro om året i bistånd för att motverka fattigdom och skynda på den globala utvecklingen. Man strävar efter att uppfylla de internationella avtalen om biståndseffektivitet och redovisa insatserna för allmänheten.

EU aid explorer

På webbplatsen EU aid explorer finns tydliga, korrekta och fullständiga uppgifter om EU:s utvecklingsbistånd och humanitära bistånd i världen. Med hjälp av kartor och diagram kan man se var biståndsgivarna finns, hur mycket bistånd som går till olika sektorer och länder och hur biståndet ändras över tid. 

Edris

Det europeiska informationssystemet för nöd- och katastrofinsatser, Edris, är en databas med detaljerade uppgifter om bistånd. Den sköts av EU-kommissionen och uppdateras direkt av EU-länderna.

Systemet för finansiell öppenhet

I systemet för finansiell öppenhet kan du se vem som får pengar från kommissionen, bland annat mottagare av anslag från EU-budgeten som förvaltas av kommissionen och anslag från Europeiska utvecklingsfonden.