Skip to main content

Begunstigden en resultaten van de hulp van de EU

Begunstigden, procedures en resultaten van de internationale hulp van de EU

Overzicht

De EU is de grootste donor van internationale hulp ter wereld. Ze besteedt jaarlijks ruim 50 miljard euro aan hulp aan armoedebestrijding en ontwikkeling wereldwijd. De EU zet zich in voor de uitvoering van de internationale overeenkomsten inzake de doeltreffendheid van hulp en zij legt hierover verantwoording af aan de EU-burgers, die samen voor deze solidatriteit betalen.

EU aid explorer

EU aid explorer is een unieke onlinetool die duidelijke, volledige en precieze gegevens biedt over de humanitaire en ontwikkelingshulp die de EU wereldwijd verleent. Met kaarten en grafieken wordt aangegeven welke donor waar actief is, welke sectoren en landen hoeveel steun ontvangen en hoe de financiering door de jaren verandert. 

EDRIS

Edris, het Europees informatiesysteem voor respons in noodsituaties en bij rampen, is een databank met gedetailleerde informatie over de financiering van noodhulp. Het wordt beheerd door de Europese Commissie en rechtstreeks bijgewerkt door de EU-landen.

Systeem voor financiële transparantie

Het systeem voor financiële transparantie is een databank met de namen van de begunstigden die geld van de Commissie krijgen. Hierin staan zowel de begunstigden van middelen uit de EU-begroting die wordt beheerd door de Commissie, als die van het Europees Ontwikkelingsfonds.