Skip to main content

EU:n avun saajat ja tulokset

EU:n kansainvälisen avun saajat ja tulokset

Yleiskatsaus

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin kansainvälisen avun antaja. Ne antavat yli 50 miljardia euroa vuodessa köyhyyden torjumiseen ja globaalin kehityksen edistämiseen. EU on sitoutunut panemaan täytäntöön avun tuloksellisuutta koskevat kansainväliset sopimukset ja vastaamaan varojen käytöstä EU-kansalaisille.

EU Aid Explorer -sovellus

EU Aid Explorer -sovellus on verkkotyökalu, jonka avulla saa helposti tietoa EU:n kehitysavusta ja humanitaarisesta avusta eri puolilla maailmaa. Karttojen ja graafisten esitysten avulla visualisoidaan avunantajien toimintakohteita sekä eri alojen ja maiden saaman avun määrää. Lisäksi esitellään rahoituksen muuttumista ajan myötä. 

EDRIS-järjestelmä

Euroopan hätä- ja katastrofiavun tietojärjestelmä (EDRIS) on tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja avun rahoituksesta. Tietojärjestelmää hallinnoi Euroopan komissio, ja sen päivityksistä vastaavat suoraan EU-maat.

Varainhoidon avoimuuden järjestelmä

Varainhoidon avoimuuden järjestelmä on tietokanta, jossa on tiedot komission vuosittain myöntämän rahoituksen saajista. Tiedot julkaistaan vain komission hallinnoimien EU:n budjettivarojen saajista ja Euroopan kehitysrahaston varojen saajista.