Skip to main content

Pārredzamības reģistrs

Pārredzamības reģistra datubāzē varat sameklēt interešu grupas, kas tiecas ietekmēt politikas veidošanu un tiesību aktu izstrādi ES iestādēs.

Pārredzamības reģistrs

Pārredzamības reģistrs ir datubāze, kurā iekļautas organizācijas, kas cenšas ietekmēt likumdošanas un politikas īstenošanas procesu ES iestādēs. Reģistrā ir dati par to, kādās intereses, kurš un ar kādiem finanšu līdzekļiem darbojas. Tādējādi sabiedrība var uzraudzīt šo procesu, jo iedzīvotājiem un citām interešu grupām ir iespēja sekot līdzi lobētāju darbībām.

Meklēt organizāciju Pārredzamības reģistrā vai reģistrēt savu organizāciju.

Reģistrētajām organizācijām jāievēro kopējs rīcības kodekss.

Sanāksmes ar interešu pārstāvjiem

Atbilstīgi Komisijas saistībām attiecībā uz pārredzamību komisāri, viņu biroja locekļi un ģenerāldirektori publicē informāciju par sanāksmēm, kas aizvadītas ar organizācijām vai pašnodarbinātām privātpersonām.

Sanāksmes, kurās apspriež politikas veidošanu un īstenošanu ES, var notikt vienīgi tad, ja interešu pārstāvji ir reģistrēti ES Pārredzamības reģistrā.

Sīkāku informāciju skatiet 2014. gada novembrī pieņemtajos lēmumos: