Direct naar de inhoud

Transparantieregister

U kunt zoeken in het transparantieregister, een database van belangengroepen die het beleid en de wetgeving van de Europese instellingen willen beïnvloeden.

Transparantieregister

Het transparantieregister is een database van organisaties die de besluitvorming en het beleid van de EU-instellingen proberen te beïnvloeden. Het register laat zien welke belangen er worden behartigd, door wie en met welk budget. Op die manier kunnen burgers en belangengroepen het werk van lobbyisten controleren.

U kunt zoeken in het transparantieregister of uw organisatie inschrijven.

Wie zich inschrijft moet zich aan de gedragscode houden.

Bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers

Met het oog op de transparantie heeft de Commissie beloofd dat commissarissen, kabinetsleden en directeuren-generaal informatie publiceren over hun bijeenkomsten met vertegenwoordigers van organisaties of individuele belangenvertegenwoordigers.

Dergelijke bijeenkomsten zijn alleen toegestaan als de betrokkenen zijn ingeschreven in het transparantieregister van de EU.

Meer informatie vindt u in de besluiten van de Commissie van november 2014: