Skip to main content

Organizatoriskā struktūra

Eiropas Komisija ir ES izpildvaras iestāde. Tā lemj par Savienības politisko un stratēģisko ievirzi. 

Dokumenti

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.