Skip to main content

Čo robíme – komunikačné siete, obsah a technológie

Mandát Generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR Connect)

Vyhlásenie o poslaní

GR Connect vypracováva a realizuje politiky, ktorých cieľom je pripraviť Európu na digitálny vek.

Investujeme do výskumu, inovácií, zavádzania a využívania dôveryhodných a zelených digitálnych technológií, ktoré zlepšujú naše hospodárstvo a životy ľudí.

Prostredníctvom financovania, právnych predpisov a politických iniciatív pomáhame zabezpečiť vedúce postavenie Európy a jej nezávislosť v oblasti kritických digitálnych technológií (ako napr. umelá inteligencia, spoločné dátové priestory, vysokovýkonná výpočtová technika, 5G, mikroelektronika, blockchain a kvantové technológie).

Pracujeme na tom, aby sa Európa stala svetovým lídrom v dátovom hospodárstve a kybernetickej bezpečnosti. Podporujeme vnútorný trh, na ktorom môžu všetky spoločnosti investovať a súťažiť za rovnakých podmienok, vyvíjať, uvádzať na trh a využívať digitálne technológie, produkty a služby a na ktorom sa rešpektujú práva tvorcov a spotrebiteľov. Pracujeme na tom, aby všetky spoločnosti a domácnosti mali prístup k vysokorýchlostným sieťam, keďže pripojiteľnosť je kľúčom k digitálnej transformácii. Presadzujeme model inovatívnej, spravodlivej a udržateľnej transformácie spoločnosti v EÚ, ktorý je zameraný na človeka a ktorý rešpektuje naše demokratické hodnoty, základné práva a kultúrnu rozmanitosť. Pomáhame preklenúť digitálnu priepasť podporou digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností občanov EÚ.

 

Útvary pre komunikačné siete, obsah a technológie