Skip to main content

Jak se domoci svých práv?

Zdroje informací o vašich právech v EU

Vaše otázky a vaše práva

Jste-li státním příslušníkem některé ze zemí EU nebo v některé z členských zemí bydlíte či v Evropské unii podnikáte, právní předpisy EU vám poskytují řadu práv.

Jestliže se ocitnete v situaci, že se musíte svých práv domáhat, můžete se v některých případech obrátit s žádostí o pomoc na EU.

Máte otázku týkající se EU? (Europe Direct)Stěhujete se do jiného státu EU? (Vaše Evropa)Ocitli jste se v situaci, kdy se potřebujete domoci svých práv? (Vaše Evropa – Poradenství)

Pomoc při domáhání se práv EU

JednotlivciPodniky