Skip to main content

Palīdzība jūsu tiesību aizstāvībā

Informācijas avoti par jūsu tiesībām ES

Jūsu jautājumi, jūsu tiesības

Ja esat kādas ES valsts pilsonis, jums kādā ES valstī ir dzīvesvieta vai vadāt uzņēmumu Eiropas Savienībā, tās tiesību akti jums garantē dažādas tiesības.

Dažos gadījumos ES var palīdzēt, ja jums ir problēmas panākt, lai šīs tiesības tiktu ievērotas reālajā dzīvē.

Uzdodiet jautājumu par par ES (“Europe Direct”)Pārvietošanās ES (“Tava Eiropa”)Uzdodiet jautājumu par savu konkrēto situāciju (“Tavs Eiropas padomdevējs”)

Palīdzība ES garantēto tiesību aizstāvībā

PrivātpersonasUzņēmumi