Skip to main content

Pomoc pri ochrane vašich práv

Zdroje informácií o vašich právach v EÚ.

Vaše otázky a vaše práva

Ak ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ alebo ak bývate v jednej z týchto krajín alebo ak v Európskej únii podnikáte, právne predpisy EÚ vám poskytujú viaceré práva.

Ak máte problémy pri presadzovaní týchto práv v praxi, môže vám v niektorých prípadoch pomôcť EÚ.

Máte otázku týkajúcu sa EÚ? (Europe Direct)Sťahujete sa do iného štátu EÚ? (Vaša Európa)Ocitli ste sa v situácii, v ktorej potrebujete poradiť? (Vaša Európa – Poradenstvo)

Pomoc pri ochrane vašich práv v EÚ

JednotlivciPodniky