Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Приходи

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г., максимални суми на приходите, които Съюзът може да събира от държавите членки, и потенциални нови източници на приходи.