Skip to main content

Derybų dėl ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto ir priemonės „Next Generation EU“ procesas

Ilgalaikis 2021–2027 m. ES biudžetas kartu su ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ sudaro didžiausią iš ES biudžeto finansuotą paskatų paketą, kurio vertė viršija 2,0 trln. EUR.

Dėl jo buvo susitarta pasibaigus derybų procesui. Šis procesas pradėtas 2018 m. gegužės mėn., kai Komisija pateikė pasiūlymą. Po koronaviruso pandemijos pradžios Europoje 2020 m. gegužės mėn. buvo pateiktas antras pasiūlymas, kuriuo siekta užtikrinti, kad biudžetas galėtų geriau paremti Europos ekonomikos atsigavimą. Į šį antrąjį pasiūlymą taip pat įtraukta priemonė „Next Generation EU“.

2020 m. liepos mėn. po keturias paras trukusių derybų ES valstybių ar vyriausybių vadovai patvirtino kitą ilgalaikį biudžetą ir priemonę „Next Generation EU“. 2020 m. lapkričio 10 d. susitarimą patvirtino ir Europos Parlamentas.

Paskutinis šio proceso etapas įvyko 2020 m. gruodžio 17 d., kuomet Europos Sąjungos Taryba galutinai priėmė 2021–2027 m. dokumentų rinkinį.

Po šio proceso ir priėmus bei ratifikavus visas papildomas atitinkamas taisykles ir reglamentus, nuo 2021 m. sausio 1 d. žmonės visoje ES ir už jos ribų gali kreiptis dėl finansavimo.

Galutinės derybos

[node:146909:view-mode:teaser]{EU budget: European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027 as Teaser}

[node:146923:view-mode:teaser]{Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027 as Teaser}

[node:144174:view-mode:teaser]{Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more [...] t Europe * as Teaser}

[node:144104:view-mode:teaser]{EU budget: European Commission welcomes agreement on €1.8 trillion package to help build greene [...] ent Europe as Teaser}

[node:140593:view-mode:teaser]{NextGenerationEU: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Fac [...] h Strategy as Teaser}

[node:137878:view-mode:teaser]{Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the conclusions of the [...] July 2020 as Teaser}

2020 m. liepos 23 d. Europos Parlamento rezoliucija

2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvados

 

Bendri 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos
asignavimai pagal išlaidų kategoriją

 DFPNGEUIŠ VISO
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika149,511,5161,0
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės426,7776,51 203,2
3. Gamtos ištekliai ir aplinka401,018,9419,9
4. Migracija ir sienų valdymas25,725,7
5. Saugumas ir gynyba14,914,9
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis110,6110,6
7. Europos viešasis administravimas82,582,5
IŠ VISO1 210,9806,92 017,8
IŠ VISO (2018 m. kainomis)1 074,3750,01 824,3

 

ES biudžetas nėra ir niekada nebuvo susijęs su davimu ir ėmimu. Visi bendrosios rinkos dalyviai gauna naudos, kartu spręsdami migracijos problemą ir kovodami su terorizmu bei klimato kaita.

Šiam konkrečiam biudžetui kiekviena valstybė narė gaus papildomų išteklių savo ekonominiam ir socialiniam atsigavimui po COVID-19 krizės finansuoti.

Vis dėlto kai kurioms programoms atskiroms šalims skirti finansiniai paketai. Informacija apie juos pateikiama čia.

2020 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlymas

2020 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė tvirtą, šiuolaikišką, pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą, papildytą laikina skubia ekonomikos gaivinimo priemone „Next Generation EU“. Siekiama padėti pašalinti koronaviruso pandemijos padarytą tiesioginę ekonominę ir socialinę žalą, suteikti postūmį atsigavimo procesui ir užtikrinti geresnę kitos kartos ateitį.

Šis pasiūlymas grindžiamas 2018 m. Komisijos pasiūlymu ir Europos Parlamente ir Taryboje jau padaryta didele pažanga. Siekdama užtikrinti veiksmingą ekonomikos gaivinimo plano, kurio poveikį pajustų visa ES ir pasauliniai partneriai, įgyvendinimą, Komisija pasitelkia įvairių priemonių, susijusių su trimis ramsčiais.

Siūlomu ES biudžetu bus suteiktas pagreitis teisingam socioekonominiam atsigavimui, sudarytos sąlygos pašalinti bendrajai rinkai padarytą žalą ir atgaivinti ją, užtikrinti vienodas sąlygas ir remti neatidėliotinos svarbos investicijas, visų pirma investicijas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, būtiną siekiant užtikrinti, kad ateityje Europa klestėtų ir būtų atspari.

Precedento neturinčios investicijos, kuriomis siekiama padėti Europai atsigauti

Medžiaga žiniasklaidai

Pranešimas spaudai

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

[node:137800:view-mode:teaser]{Opening remarks by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel [...] July 2020 as Teaser}

[node:134075:view-mode:teaser]{Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the EU Recovery package as Teaser}

  • Factsheet

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

  • Factsheet

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Dokumentai

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

2018 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlymas

Daugiau informacijos apie 2018 m. gegužės mėn. priimtą Komisijos pasiūlymą pateikiama puslapyje

ES ateities biudžetas