Skip to main content

Mida reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus?

Vastus

Määrus (EL) 2016/6791,Isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib üksikisiku, ettevõtte või organisatsiooni poolt üksikisikutega seotud isikuandmete töötlemist ELis.

Seda ei kohaldata surnuid ega juriidilisi isikuid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Samuti ei kohaldata neid eeskirju andmete töötlemise suhtes, kui üksikisik teeb seda puhtalt isiklikel või kodustel eesmärkidel ja eeldusel, et see ei ole kuidagi seotud ametialase või äritegevusega. Kuid kui üksikisik kasutab isikuandmeid väljaspool „isiklikku sfääri“, näiteks sotsiaalkultuurilises või finantstegevuses, peab ta järgima andmekaitseseadust.

Näited

Määrust kohaldatakse

ELis asutatud ettevõte osutab reisiteenuseid Läänemeremaadest pärit klientidele ja seoses sellega töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid.

Määrust ei kohaldata

Üksikisik kasutab oma isiklikku aadressiraamatut, et kutsuda sõpru e-posti teel enda korraldatavale peole (kodune erand).

Viited

Examples

When the regulation applies

A company with an establishment in the EU provides travel services to customers based in the Baltic countries and in that context processes personal data of natural persons.

When the regulation doesn’t apply

An individual uses their own private address book to invite friends via email to a party that they are organising (household exception).

References

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Councilof 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).