Skip to main content

Kaj ureja splošna uredba o varstvu podatkov?

Odgovor

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1, tj. nova splošna uredba EU o varstvu podatkov („SUVP“ ali tudi Uredba) ureja obdelavo osebnih podatkov o posameznikih v EU s strani posameznika, podjetja ali organizacije.

Ne uporablja se za obdelavo osebnih podatkov umrlih ali pravnih oseb.

Pravila ne veljajo za podatke, ki jih posameznik obdeluje zgolj iz osebnih razlogov ali zaradi dejavnosti, ki jih izvaja doma, pod pogojem, da ni nobene povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo. Kadar pa posameznik uporabi osebne podatke zunaj „osebnega področja“, na primer za družbeno-kulturne ali finančne dejavnosti, mora spoštovati pravo o varstvu podatkov.

Primeri

Kdaj se uredba uporablja

Podjetje s sedežem v EU izvaja potovalne storitve za stranke iz baltskih držav in v ta namen obdeluje osebne podatke fizičnih oseb.

Kdaj se uredba ne uporablja

Posameznik uporabi lasten imenik, da bi po elektronski pošti povabil prijatelje na zabavo, ki jo organizira (domača dejavnost kot izjema).

Reference

Examples

When the regulation applies

A company with an establishment in the EU provides travel services to customers based in the Baltic countries and in that context processes personal data of natural persons.

When the regulation doesn’t apply

An individual uses their own private address book to invite friends via email to a party that they are organising (household exception).

References

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Councilof 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).