Skip to main content

X'jirregola r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR)?

Tweġiba

Ir-Regolament (UE) 2016/6791, ir-Regolament Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Data ('GDPR') jirregola l-ipproċessar minn individwu, kumpanija jew organizzazzjoni tad-data personali relatata ma' individwi fl-UE.

Ma japplikax għall-ipproċessar ta' data personali ta' persuni mejta jew ta' entitajiet ġuridiċi.

Ir-regoli ma japplikawx għad-data pproċessata minn individwu għal raġunijiet purament personali jew għal attivitajiet imwettqa fid-dar, sakemm ma jkun hemm l-ebda konnessjoni ma' attività professjonali jew kummerċjali. Imma meta l-individwu juża d-data personali barra mill-isfera personali, pereżempju għal attivitajiet soċjokulturali jew finanzjarji,  il-liġi dwar il-protezzjoni tad-data trid tiġi rispettata.

Eżempji

Meta japplika r-regolament

Kumpanija bi stabbiliment fl-UE tipprovdi servizzi tal-ivvjaġġar lill-klijenti bbażati fil-pajjiżi Baltiċi u f'dak il-kuntest tipproċessa data personali ta' persuni fiżiċi.

Meta ma japplikax ir-regolament

Individwu juża l-ktieb tal-indirizzi privat tiegħu stess biex jistieden lill-ħbieb permezz tal-posta elettronika għal festin li qed jorganizza (l-eċċezzjoni tal-attivitajiet fid-dar).

Referenzi

Examples

When the regulation applies

A company with an establishment in the EU provides travel services to customers based in the Baltic countries and in that context processes personal data of natural persons.

When the regulation doesn’t apply

An individual uses their own private address book to invite friends via email to a party that they are organising (household exception).

References

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Councilof 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).