Skip to main content

Pracovní příležitosti

Probíhající a chystaná výběrová řízení na stálé i dočasné pozice v orgánech a agenturách EU. Aktuality o probíhajících výběrových řízeních.