Skip to main content

Posibilități de finanțare pentru întreprinderile mici

Principalele posibilități de finanțare

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și la piețe

Programul privind piața unică caută să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare și la piețe. El este gestionat de Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA).

IMM-urile și rețelele energetice, digitale și de transport din UE

IMM-urile pot obține fonduri și în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care finanțează proiecte legate de energie, transport și TIC. Componentele MIE sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

IMM-urile și cercetarea și inovarea

Principalul program de finanțare al UE pentru cercetare este Orizont Europa, succesor al programului Orizont 2020. Atât organizațiile, cât și persoanele fizice pot solicita finanțare pentru proiecte de cercetare în numeroase domenii.

IMM-urile și regiunile Europei

Politica de coeziune a UE caută să reducă disparitățile dintre regiunile Europei în ceea ce privește nivelul de prosperitate. Se axează pe investiții în regiuni, orașe și economia reală pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Investește în soluții de combatere a schimbărilor climatice și de reducere a dependenței de importurile de energie și reduce sărăcia și excluziunea socială.

Sprijinirea IMM-urilor este una dintre principalele priorități ale politicii de coeziune. Fiecare țară din UE este responsabilă de gestionarea fondurilor de coeziune pe propriul teritoriu.

IMM-urile și agricultura

Politica agricolă comună (PAC) pune fonduri la dispoziția întreprinderilor mici prin:

Alte posibilități de finanțare pentru IMM-uri