Skip to main content

Jak prezentovat své dovednosti a kvalifikace

Seznamte se s tím, jak můžete své dovednosti a kvalifikace díky europassu, znalostnímu a jazykovému pasu lépe prezentovat.

Prezentace kvalifikací

Díky těmto nástrojů můžete o svém dosaženém vzdělání a další kvalifikaci přehledně informovat potenciální zaměstnavatele z celé Evropy.

Europass je soubor pěti dokumentů, díky nimž budou vaše kvalifikace a dovednosti srozumitelné kdekoli v Evropě. Jedná se o tyto dokumenty:

  • životopis
  • jazykový pas
  • europass mobilita
  • dodatek k osvědčení
  • dodatek k diplomu

EURES – znalostní pas vám umožní přehlednou prezentaci vašich dovedností, znalostí a kompetencí.