Skip to main content

Hoe uw vaardigheden en kwalificaties presenteren

Zie hoe Europass, vaardigheden- en taalpaspoorten u helpen uw vaardigheden en kwalificaties te presenteren.

Uw kwalificaties presenteren

Gebruik deze tools om uw vaardigheden en kwalificaties te presenteren aan werkgevers in heel Europa.

Europass bevat vijf documenten die uw vaardigheden en kwalificaties klaar en duidelijk aantonen in heel Europa:

  • curriculum vitae
  • taalpaspoort
  • Europass mobiliteit
  • certificaatsupplement
  • diplomasupplement

In het EURES-vaardighedenpaspoort kunt u uw vaardigheden, competenties en kennis optekenen.