Skip to main content

Kemikalije

Predpisi EU o kemikalijah, aditivih za živila ter označevanje in razvrščanje snovi.

Kako se uredba REACH uporablja za vaše podjetje, kako deluje, delo Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Zahteve za uporabo kemikalij (REACH)

Skladnost s pravili EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju, razvrščanje kemikalij, registracija snovi v popisu razvrščanja in označevanja.

Razvrščanje, označevanje, pakiranje kemikalij

Podatki o kemičnih izdelkih, ki potrebujejo dodatno ali posebno zakonodajo. 

Posebne kemikalije

Zakonodaja REACH, razvrščanje, označevanje in pakiranje, zakonodaja v zvezi z biocidi, pesticidi, farmacevtskimi, kozmetičnimi izdelki in endokrinimi motilci. 

Kako EU regulira uporabo kemikalij

Pregled predpisov EU v zvezi z aditivi za živila, aromami, kontaminanti, kemičnimi snovmi v embalaži, materiali, ki prihajajo v stik s hrano, ter zdravili za uporabo v veterinarski medicini. 

Kemijska varnost živil