Skip to main content

Chemische stoffen

EU-voorschriften voor chemische stoffen, levensmiddelenadditieven en de indeling en etikettering van stoffen.

Implicaties van Reach voor uw bedrijf, hoe deze richtlijn werkt, activiteiten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Voorschriften voor het gebruik van chemische stoffen (Reach)

Hoe te voldoen aan de indelings-, etiketterings- en verpakkingsvoorschriften van de EU, indeling van chemische stoffen, een stof aanmelden met het oog op de indeling en etikettering.

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

Chemische producten waarvoor aanvullende of specifieke voorschriften gelden. 

Specifieke chemische stoffen

Reach-wetgeving, indeling, etikettering en verpakking, voorschriften voor biociden, pesticiden, geneesmiddelen, cosmetica en endocriene disruptoren. 

Hoe de EU het gebruik van chemische stoffen reguleert

Overzicht van de EU-voorschriften voor levensmiddelenadditieven, smaakstoffen, verontreinigende stoffen, chemische stoffen in containers, materialen die in contact komen met levensmiddelen en diergeneesmiddelen. 

Chemische veiligheid van levensmiddelen