Skip to main content
Logotip Europske komisije

Kemikalije

Propisi EU-a o kemikalijama, prehrambenim aditivima te označivanju i razvrstavanju tvari.

Kako se Direktiva REACH primjenjuje na vaše poduzeće, kako funkcionira Direktiva, rad Europske agencije za kemikalije (ECHA).

Zahtjevi za uporabu kemikalija (REACH)

Kako postupati u skladu s Uredbom EU-a o razvrstavanju, označivanju i pakiranju, kako razvrstati kemikalije, prijava tvari za uvrštavanje na popis razvrstavanja i označivanja.

Razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija

Detaljnije o kemijskim proizvodima na koje se primjenjuje dodatno ili posebno zakonodavstvo. 

Posebne kemikalije

Zakonodavstvo povezano s Uredbom REACH, Direktiva o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP), zakonodavstvo o biocidima, farmaceutskim proizvodima, kozmetici i endokrinim disruptorima. 

Kako EU regulira uporabu kemikalija

Pregled propisa EU-a o prehrambenim aditivima, aromama, kontaminantima, kemijskim tvarima u spremnicima, materijalima koji dolaze u kontakt s hranom i veterinarsko-medicinskim proizvodima. 

Kemijska sigurnost prehrambenih proizvoda