Skip to main content

Kemikalier

EU-lovgivning om kemikalier, fødevaretilsætningsstoffer og -mærkning og klassificering af stoffer.

Find ud af, hvad REACH-direktivet betyder for din virksomhed, hvordan direktivet fungerer, og hvordan Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) arbejder.

Krav til anvendelsen af kemikalier (REACH)

Læs om, hvordan du overholder EU's regler om klassificering, mærkning og emballering, hvordan du klassificerer kemikalier, og hvordan du indsender et stof til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger.

Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Oplysninger om kemiske produkter, som er omfattet af yderligere regler eller særlig lovgivning. 

Specifikke kemikalier

Læs om REACH-lovgivningen, klassificering, mærkning og emballering og lovgivning om biocider, pesticider, lægemidler, kosmetik og hormonforstyrrende stoffer. 

Sådan regulerer EU brugen af kemikalier

Oversigt over EU's lovgivning om tilsætningsstoffer, aromastoffer og forurenende stoffer i fødevarer, kemiske stoffer i beholdere, materialer, der kommer i kontakt med fødevarer og veterinærlægemidler. 

Kemikaliesikkerhed i forbindelse med fødevarer