Skip to main content

Kemikaalit

Kemikaaleja, elintarvikelisäaineita sekä aineiden merkintöjä ja luokitusta koskeva EU:n lainsäädäntö.

REACH-asetuksen piiriin kuuluva yritystoiminta, asetuksen soveltaminen, Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toiminta.

Kemikaalien käyttöä koskevat vaatimukset (REACH)

Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun EU-asetuksen noudattaminen, kemikaalien luokittelu, aineen tietojen toimittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon.

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Tietoa kemiallisista tuotteista, joihin sovelletaan täydentävää tai erityistä lainsäädäntöä. 

Erityiskemikaalit

REACH-lainsäädäntö, kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (CLP-asetus), biosidivalmisteita, torjunta-aineita, lääkkeitä, kosmeettisia aineita ja hormonaalisia haitta-aineita koskeva lainsäädäntö. 

Kemikaalien käytön sääntely EU:ssa

Yleiskatsaus elintarvikelisäaineita, aromiaineita, vierasaineita, pakkausten sisältämiä kemikaaleja, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä eläinlääkkeitä koskevaan EU-lainsäädäntöön. 

Elintarvikkeiden kemikaaliturvallisuus