Skip to main content

Euroopan finanssipoliittinen komitea

Euroopan finanssipoliittinen komitea toimii Euroopan komission riippumattomana neuvoa-antavana elimenä.

Tehtävät

Euroopan finanssipoliittinen komitea perustettiin viiden puheenjohtajan kertomuksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely” pohjalta. Tavoitteena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää.

Komitean päätehtäviä ovat seuraavat:

  • arvioida unionin finanssipoliittisen kehyksen täytäntöönpanoa ja tosiasiallisen finanssipolitiikan virityksen asianmukaisuutta euroalueella ja kansallisella tasolla
  • tehdä ehdotuksia unionin finanssipoliittisen kehyksen tulevaa kehittämistä varten
  • arvioida taloudellisen harkinnan perusteella, millainen finanssipolitiikan viritys on koko euroalueen kannalta tulevaisuudessa asianmukainen, sekä antaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen puitteissa neuvoja sen suhteen, millaisia ovat jäsenmaiden asianmukaiset kansalliset finanssipolitiikan viritykset
  • toimia yhteistyössä kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen kanssa
  • antaa Euroopan komission puheenjohtajalle tapauskohtaisia neuvoja.

Kokoonpano

Euroopan komissio päätti huhtikuussa 2019 jatkaa Euroopan finanssipoliittisen komitean työskentelyä toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Tämä kausi alkoi 20.10.2019.

Euroopan komissio nimitti 9.9.2020 Xavier Debrunin Euroopan finanssipoliittisen komitean uudeksi jäseneksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

THYGESEN Niels

Puheenjohtaja
THYGESEN Niels

Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen talouden emeritusprofessori ja hallitusten ja kansainvälisten elinten entinen neuvonantaja (Tanska).

12 KESÄKUU 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Lataa

BEETSMA Roel

Jäsen
Professor Roel Beetsma

Amsterdamin yliopiston professori ja taloustieteiden tiedekunnan dekaani (Alankomaat).

25 LOKAKUU 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Lataa

BORDIGNON Massimo

Jäsen
BORDIGNON Massimo

Milanon katolisen yliopiston professori ja taloustieteen ja rahoituksen laitoksen entinen johtaja.

25 LOKAKUU 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Lataa

DEBRUN Xavier

Jäsen
DEBRUN Xavier

Belgian keskuspankin tutkimusosaston neuvonantaja                                          

25 LOKAKUU 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Lataa

SZCZUREK Mateusz

Jäsen
Szczurek Mateusz

Entinen valtiovarainministeri, Varsovan yliopiston opettaja ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin apulaisjohtaja (Puola).  

25 LOKAKUU 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Lataa

Sihteeristö

LARCH Martin

Sihteeristön päällikkö
LARCH Martin

Sihteeristön päällikkö hallinnoi Euroopan finanssipoliittisen komitean sihteeristöä.

Sihteeristö koostuu sihteeristön päälliköstä ja avustavista henkilöstön jäsenistä. Sihteeristö

  1. avustaa komitean päätöksentekoprosessissa valmistelemalla kokoukset
  2. tarjoaa komitean puheenjohtajan johdolla laadukasta analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea
  3. varmistaa toimivan yhteistyön kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen kanssa.

Kertomukset ja julkaisut

Tutkimustoiminta

"Compliance tracker" -väline

Euroopan finanssipoliittisen komitean sihteeristö on kerännyt viime vuosina tietoa EU-maiden budjettipolitiikasta vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen valossa. Tulokset esitetään käyttäjäystävällisen COMPLIANCE TRACKER -välineen avulla. Välineen perustana olevassa tietokannassa arvioidaan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamista numeeriselta kannalta. Asiaa tarkastellaan oikeudellisia tulkintoja ja lainsäädäntöön liittyvää harkintamarginaalia laajemmasta näkökulmasta. Välineessä arvioidaan, ovatko relevantit finanssipolitiikan aggregaatit – julkisen talouden rahoitusasema, julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen ja julkiset menot – kehittyneet puhtaasti määrällisesti katsoen vakaus- ja kasvusopimuksen säännöissä määritettyjen toimintalinjojen mukaisesti.

Asiakirjat

13 MARRASKUU 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Lataa

Viiden puheenjohtajan kertomus

Komission päätös (EU) 2015/1937, annettu 21 päivänä lokakuuta 2015, riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta

Komission päätös (EU) 2016/221, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1937 muuttamisesta

Euroopan finanssipoliittisen komitean muutettu työjärjestys

Euroopan finanssipoliittinen komitea: Kysymyksiä ja vastauksia

Tapahtumia

Euroopan finanssipoliittisen komitean tapahtumia

TAPAHTUMA | 11. heinäkuuta 2022

Event 11 July EFB

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja keskusteli viimeisimmästä arviointikertomuksesta 11. heinäkuuta 2022 pidetyssä euroalueen valtiovarainministerien euroryhmän kokouksessa.

TAPAHTUMA | 22. kesäkuuta 2022

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja esitteli 22. kesäkuuta Brysselissä komission jäsenten kollegiolle viimeisimmän arviointikertomuksen asianmukaisesta finanssipolitiikan virityksestä euroalueella.

Niels at College

TAPAHTUMA | 20. kesäkuuta 2022

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja piti 20. kesäkuuta pääpuheenvuoron Portugalin julkisen talouden neuvoston konferenssissa, jolla juhlistettiin neuvoston johtokunnan nimittämisen 10-vuotispäivää.

Niels Lisbon

(Kuva: Rafael G. Antunes / Portugalin julkisen talouden neuvosto)

TAPAHTUMA | 20. kesäkuuta 2022

Euroopan finanssipoliittinen komitea tapasi IMF:n edustajia näiden euroalueelle suuntautuneen jokavuotisen vierailun yhteydessä.

IMF visit

TAPAHTUMA | 19. toukokuuta 2022

EFB 19 May event

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsenet keskustelivat 19. toukokuuta komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin kanssa finanssipolitiikan suuntaviivoista.

TAPAHTUMA | 12. toukokuuta 2022

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet keskustelivat 12. toukokuuta komissaari Paolo Gentilonin kanssa laaja-alaisista finanssipoliittisista kysymyksistä.

Julkinen talous ja ilmastonmuutos pandemianjälkeisenä aikana |  Euroopan finanssipoliittisen komitean 4. vuosikonferenssi |  25. helmikuuta 2022

EFB 25 February event

Euroopan finanssipoliittisen komitean vuosikonferenssin ”Julkinen talous ja ilmastonmuutos pandemianjälkeisenä aikana” tallenne ja ohjelma

Videopuheet, raportit ja esitelmät

TAPAHTUMA | 25. tammikuuta 2022

25 January 2022 EFB event

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsenet keskustelivat 25. tammikuuta komissaari Paolo Gentilonin kanssa talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta.

TAPAHTUMA | 11. tammikuuta 2022

meeting EVP Dombrovskis

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen ja johtokunnan jäsenet keskustelivat 11. tammikuuta komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin kanssa komitean vuoden 2022 työohjelmasta ja EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta.

TAPAHTUMA | 18. marraskuuta 2021

EFB event Nov 18

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli komitean vuosikertomuksen 2021 Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle. 

TAPAHTUMA | 10. marraskuuta 2021

Event fifth report presentation

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja esitteli 10. marraskuta komitean viimeisimmän vuosikertomuksen komission jäsenten kollegiolle Brysselissä.

TAPAHTUMA | 25. lokakuuta 2021

EFB 25 october event

Euroopan finanssipoliittinen komitea keskusteli EU:n finanssipolitiikasta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edustajien kanssa näiden euroalueelle suuntautuneen vierailun yhteydessä.

TAPAHTUMA | 19. toukokuuta 2021

EFB meeting 19 May 2021

Euroopan finanssipoliittinen komitea tapasi IMF:n edustajia näiden euroalueelle suuntautuneen jokavuotisen vierailun yhteydessä. Keskusteluissa keskityttiin julkisen talouden kehitykseen ja näkymiin.

TAPAHTUMA | 23. huhtikuuta 2021

EFB 23 April event

Niels Thygesen keskusteli CSEP:n ja IMF:n korkean tason kokouksessa EU:n finanssipoliittisen kehyksen historiasta ja toiminnasta: Roundtable | Securing sustainable finances and medium-term fiscal frameworks: International experience and relevance for India – CSEP

TAPAHTUMA | 21. huhtikuuta 2021

EFB 21 April Event

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsen Xavier Debrun muistutti velkakestävyyttä käsittelevässä ESM:n seminaarissa, että matalien korkojen aikana ei kannata sulkea silmiään velkakehitykseltä.

TAPAHTUMAT | 11. maaliskuuta 2021

eunifi 4

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja keskusteli EUNIFI-verkoston kokouksessa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen tulevasta kehityksestä viimeaikaisten kokemusten valossa.

oecd 18

Euroopan finanssipoliittinen komitea keskusteli OECD:n kanssa EU:n talouden ohjausjärjestelmästä.

TAPAHTUMA | 26. helmikuuta 2021

EFB 26 February event

Euroopan finanssipoliittisen komitean konferenssi "High Debt, Low Rates and Tail Events: Rules-Based Fiscal Frameworks under Stress". Ks. koko ohjelma.

UUTTA – Komitean puheet, raportit ja esitelmät ovat saatavilla kokonaisuudessaan verkossa.

TAPAHTUMA | 28. tammikuuta 2021

EFB event 21Jan

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja osallistui arvovaltaiseen paneelikeskusteluun Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston järjestämässä vuotuisessa finanssipolitiikkaa käsittelevässä verkkoseminaarissa, jossa oli lähes 400 osallistujaa.

TAPAHTUMA | 1. heinäkuuta 2020

EFB event 1 July

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja esitteli Brysselissä viimeisintä raporttia finanssipolitiikasta euroalueella. Hän myös keskusteli komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja komission jäsenten kanssa uuden analyysin keskeisistä kohdista.

TAPAHTUMA | 2. maaliskuuta 2020

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja osallistui EKP:n korkean tason paneeliin, jossa käsiteltiin nykyisen taloustilanteen finanssipoliittisia haasteita. Tilaisuuteen osallistui julkisen talouden asiantuntijoita Euroopan keskuspankkijärjestelmästä ja riippumattomista finanssipoliittisista instituutioista.

TAPAHTUMA | 28. helmikuuta 2020

EFB Conference 28 February 2020

Euroopan finanssipoliittisen komitean konferenssi Rethinking the European Fiscal Framework, jonka se järjesti yhdessä Centre for Economic Policy Research -tutkimuslaitoksen (CEPR) ja Amsterdam Centre for European Studies -tutkimuslaitoksen (ACES) kanssa. Ks. koko ohjelma.

EU:n nykyisestä finanssipoliittisesta kehyksestä saadut kokemukset vaihtelevat, kuten Euroopan finanssipoliittinen komitea on todennut tuoreessa EU:n finanssipoliittisia sääntöjä koskevassa arviointikertomuksessaan. Kysymys siitä, miten sääntöjä voitaisiin parhaiten tarkistaa, on herättänyt runsaasti keskustelua ja mielipiteenvaihtoa, ja sääntöjen uudelleentarkastelu oli konferenssissa esillä. Lisäksi EU:n järjestelyjä katsottiin myös laajemmasta näkökulmasta ja tarkasteltiin keskitettyä rahoituskapasiteettia ja nykyisen finanssipoliittisen kehyksen täydelliseen uudistamiseen perustuvia blue sky -järjestelyjä.

UUTTA – Komitean puheet, raportit ja esitelmät ovat saatavilla kokonaisuudessaan verkossa.

TAPAHTUMA | 28. tammikuuta 2020

EFB ECFIN

Euroopan finanssipoliittinen komitea osallistui yhdessä IMF:n, OECD:n ja EKP:n korkean tason edustajien kanssa keskusteluun aiheesta "Fiscal Rules in Europe: Design and Enforcement". Tilaisuuden järjesti Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto Brysselissä. 

TAPAHTUMA | 15. tammikuuta 2020

EFB icon

Yksi finanssipoliittisen komitean jäsenen tehtävä on haettavana. Tehtävää koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä: 2020/C 13/08

TAPAHTUMA | 17. tammikuuta 2020

EFB EVENT 17012020

Euroopan finanssipoliittisen komitean sihteeristön päällikkö Martin Larch keskusteli kansallisten parlamenttien edustajien kanssa Euroopan parlamentin järjestämässä tilaisuudessa Brysselissä.

TAPAHTUMA | 11. joulukuuta 2019

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Euroopan unioni 2019 – Euroopan parlamentti/valokuvaaja

Niels Thygesen osallistui asiantuntijaryhmän jäsenenä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan järjestämään työpajaan, jossa tutkittiin keinoja yksinkertaistaa vakaus- ja kasvusopimusta: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

TAPAHTUMA | 18. marraskuuta 2019

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek ja Martin Larch vierailivat Prahassa Tšekin finanssipoliittisessa neuvostossa, joka on EU:n nuorin kansallinen riippumaton finanssipoliittinen elin. Hedelmällistä näkemysten ja kokemusten vaihtoa sisältänyttä vierailua isännöi EU:n edustusto.

TAPAHTUMA | 15. marraskuuta 2019

15 November 2019 EFB Event

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsen professori Roel Beetsma oli kutsuttu Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston järjestämään vuotuiseen tutkimuskonferenssiin 15.11.2019 keskustelemaan Olivier Blanchardin tutkimuksesta, jossa tarkastellaan finanssipolitiikkaa alhaisen korkotason ympäristössä.  

TAPAHTUMA | 24. syyskuuta 2019

Event 24 09 2019

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli Euroopan parlamentissa Brysselissä 24. syyskuuta 2019 komitean arvion euroalueen finanssipolitiikan yleisistä suuntaviivoista vuonna 2020.

TAPAHTUMA | 14. syyskuuta 2019

EFB 14092019 event

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli 14. syyskuuta 2019 pidetyssä Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa komitean äskettäisen selonteon EU:n finanssipoliittisten sääntöjen tehokkuudesta.

TAPAHTUMA | 8. heinäkuuta 2019

EFB event 09 July 2019

Euroopan finanssipoliittisen komitean (EFB) puheenjohtaja Niels Thygesen osallistui 8. heinäkuuta 2019 euroalueen valtiovarainministerien kokoukseen Brysselissä. Hän esitteli komitean arvion finanssipolitiikan yleisestä suuntautumisesta euroalueella vuonna 2020 ja keskusteli siitä muiden osallistujien kanssa. Ennen kokousta Thygesen vaihtoi ajatuksia euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon kanssa.

TAPAHTUMA | 25. kesäkuuta 2019

250620119 efb event

Euroopan finanssipoliittinen komitea julkaisi 25. kesäkuuta 2019 arvionsa euroalueen finanssipolitiikan yleisistä suuntaviivoista vuodeksi 2020. Koska talouden kasvun odotetaan olevan lähellä potentiaaliaan, komitean päätelmänä on, että neutraali finanssipolitiikan viritys on asianmukainen koko euroalueella vuonna 2020.

TAPAHTUMA | 28. helmikuuta 2019

First Workshop by the European Fiscal Board

Euroopan finanssipoliittinen komitea järjesti ensimmäisen työpajansa 28. helmikuuta 2019 Brysselissä. Tavoitteena oli vaihtaa parhaita käytäntöjä, joilla kansainvälisten rahoituslaitosten tehokkuutta voitaisiin vahvistaa kestävällä tavalla.

Ulkoiset tapahtumat

TAPAHTUMA | 4.-5. helmikuuta 2019

Meeting MS Lisbon OECDNetwork
copyright OECD

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsen Mateusz Szczurek osallistui 4.–5. helmikuuta 2019 OECD:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja talousarviosta vastaavien parlamenttien virkamiesten verkoston 11. vuosikokoukseen Lissabonissa. Kokous tarjosi tilaisuuden esitellä Euroopan finanssipoliittisen komitean työskentelyä kansainväliselle yleisölle ja vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa.

TAPAHTUMA | 28. marraskuuta 2018

EFB 28 November 2018 event

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli 28. marraskuuta 2018 komitean vuosikertomusta 2018 Euroopan vakausmekanismin edustajille Luxemburgissa.

TAPAHTUMA | 22. marraskuuta 2018

efb-bruegel.png

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli 22. marraskuuta 2018 komitean vuosikertomusta 2018 talousalan Bruegel-tutkimuslaitoksessa Brysselissä. Tapahtumasta tehty video on Bruegelin verkkosivustolla.

TAPAHTUMA | 22. marraskuuta 2018

eff-ep.jpg

Euroopan finanssipoliittisten komitean sihteeristön jäsen Eloïse Orseau esitteli komitean vuosikertomusta 2018 Euroopan parlamentissa kansallisten parlamenttien hallintoyksiköiden kanssa järjestetyssä kokouksessa. Työpajan tavoitteena oli tehostaa EU-ohjausjaksoon liittyvää EU-maiden parlamenttien hallintoyksiköiden välistä yhteistyötä. Sen aikana jaettiin tietoa EU-ohjausjakson päävaiheista ja -välineistä sekä keskusteltiin niihin liittyvistä parhaista käytännöistä.

TAPAHTUMA | 3.-4. heinäkuuta 2018

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsen Mateusz Szczurek osallistui 3.-4. heinäkuuta 2018 OECD:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja talousarviosta vastaavien parlamenttien virkamiesten verkoston 10. vuosikokoukseen Soulissa Etelä-Koreassa. Kokous tarjosi tilaisuuden esitellä Euroopan finanssipoliittisen komitean työskentelyä kansainväliselle yleisölle ja vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa.

TAPAHTUMA | 2. heinäkuuta 2018

EFB event 2 July 2018

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen esitteli 2. heinäkuuta 2018 komitean tuoreinta raporttia talousalan Bruegel-tutkimuslaitoksessa Brysselissä.

TAPAHTUMA | 18. kesäkuuta 2018

EFB event 18 June 2018

Euroopan finanssipoliittinen komitea esitteli 18. kesäkuuta 2018 tuoreimman raporttinsa medialle. Raportissa arvioidaan euroalueen makrotaloudellista tilannetta ja näkymiä. Siinä annetaan myös riippumattomia neuvoja finanssipolitiikan yleisistä linjauksista euroalueella. Raportissa tarkastellaan myös sitä, miten talous- ja rahaliiton finanssipoliittisia rakenteita voitaisiin parantaa.

TAPAHTUMA | 10. toukokuuta 2018

Roel Beetsma

Euroopan finanssipoliittinen komitea osallistui 10. toukokuuta ADEMU-tutkimushankkeen päätöskonferenssiin Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. ADEMU-tutkimushankkeen tavoitteena on arvioida uudelleen EU:n ja erityisesti euroalueen yleistä finanssi- ja rahapoliittista kehystä. Finanssipoliittisen komitean jäsen, Amsterdamin yliopiston professori Roel Beetsma piti puheenvuoron konferenssin paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli A New Fiscal and Monetary Framework for the EMU? The EU Presidents’ roadmap in 2018.

TAPAHTUMA | 12. huhtikuuta 2018

EFB event 12 April

Euroopan finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja Niels Thygesen tapasi 12. huhtikuuta 2018 Lissabonissa euroryhmän puheenjohtajan, Portugalin valtiovarainministerin Mário Centenon. Thygesen tapasi myös Portugalin riippumattoman finanssipoliittisen neuvoston jäseniä.

TAPAHTUMA | 22. maaliskuuta 2018

EFB event 22 March 2018

Euroopan finanssipoliittinen komitea osallistui 22. maaliskuuta 2018 kahdenteenkymmenenteen julkista rahoitusta käsittelevään Banca d'Italia -seminaariin "Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes” (Julkisen talouden haasteet euroalueella: institutionaaliset ja poliittiset ratkaisut). Finanssipoliittisen komitean jäsen Roel Beetsma osallistui EU:n nykyistä finanssipoliittista kehystä tarkastelevaan paneelikeskusteluun, jota edelsi Euroopan finanssipoliittisen komitean vuosikertomuksen 2017 esittely.

Yhteydenotot