Skip to main content
Logotip Europske komisije

Solidarnost

Poglavlje 4. Povelje EU-a o temeljnim pravima: pravo radnika na informiranje i savjetovanje, pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje, pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju, neopravdani otkaz, pošteni radni uvjeti, rad djece, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, socijalna sigurnost, zdravstvena zaštita, službe od općeg interesa, zaštita okoliša, zaštita potrošača.

Saznajte koja su vaša prava

Poglavlje 4. Povelje EU-a o temeljnim pravima odnosi se na solidarnost. Člancima 27. – 38. Povelje štite se sljedeća prava:

Što poduzeti ako su vaša prava prekršena?

Tijela država članica EU-a dužna su poštovati Povelju o temeljnim pravima samo kada provode pravo Unije. Vaša temeljna prava zaštićena su ustavom.

Kako prijaviti kršenje prava

Upućivanje pritužbe nadležnom nacionalnom tijelu, vladi, nacionalnim sudovima ili specijaliziranom tijelu koje se bavi ljudskim pravima

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.

Kako prijaviti kršenje prava

Upućivanje pritužbe nadležnom nacionalnom tijelu, vladi, nacionalnim sudovima ili specijaliziranom tijelu koje se bavi ljudskim pravima