Skip to main content

S kým spolupracujeme

Evropská unie spolupracuje při poskytování mezinárodní pomoci s mezinárodními skupinami, nevládními organizacemi a dalšími subjekty.